Licenční podmínky pro uživatele webu e-cyklostranky.cz

Provozovatel webu: Brněnský spolek cykloturistiky, Gajdošova 7, 615 00 Brno
IČ: 70416354

  • Web www.e-cyklostranky.cz (dále jen je provozován „tak jak je“, tj. bez záruky kvality, úplnosti informací, přesnosti, dostupnosti a vhodnosti obsahu.
  • Všechny informace na tomto webu jsou poskytovány bezplatně.
  • Provozovatel webu negarantuje nepřetržitou dostupnost obsahu.
  • Provozovatel negarantuje bezvadnou čitelnost obsahu a správnou funkčnost obsahu ve všech internetových prohlížečích. Provozovatel dále negarantuje správné zobrazení obsahu při jakékoliv změně měřítka zobrazení a jiných formách usnadnění přístupu.
  • Provozovatel webu není odpovědný za přímé, nepřímé, vedlejší a následné škody a události spojené s provozováním a užíváním tohoto webu, přebíráním obsahu a využívání informací z něj.
  • Na všechny texty, fotografie a grafický návrh webu se vztahuje ochrana podle autorského zákona a nesmí být použity nebo kopírovány bez předchozího souhlasu provozovatele, zastoupeného výborem sdružení. Jakékoliv nedovolené přebírání obsahu je v rozporu se zákonem. Máte-li zájem využít nějaké fotografie nebo texty pro Vaši potřebu, neváhejte se obrátit na adresu: vybor(@)e-cyklostranky(.)cz
  • Tento web je primárně vytvořen v českém jazyce bez záruky kvality překladu do jiného jazyka jakoukoliv formou. Web neprošel odbornou jazykovou korekturou.
  • Používáním tohoto webu souhlasíte s podmínkami provozovatele při práci s údaji zadanými prostřednictvím formulářů, vyjádřenými vždy u každého formuláře zvlášť.
  • Tento web používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání tohoto webu jeho uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání webu (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webu a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na webu a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce tohoto webu. Používáním tohoto webu stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Obsah © 2000 – 2015 Brněnský spolek cykloturistiky
Layout © 2000 – 2015 Brněnský spolek cykloturistiky
Program © 2010 – 2015 Petr Pabouček
Web je provozován v redakčním systému WordPress