Přidejte se

Brněnský spolek cykloturistiky je sdružením otevřeným všem zájemcům o cykloturistiku. Rádi mezi sebe přijmeme nové členy, kteří souhlasí se stanovami spolku. Členství vzniká odesláním řádně vyplněné písemné přihlášky na adresu spolku a je potvrzeno včasným zaplacením členských příspěvků do 3 měsíců od podání přihlášky.

Členský příspěvek pro rok 2015 činí 200 Kč/rok. Každý, kdo je členem k 1. lednu běžného roku, je povinen zaplatit členský příspěvek do 31. ledna běžného roku. V případě, že členství vzniklo v průběhu roku, se výše příspěvku snižuje o čtvrtinu jeho roční výše za každé čtvrtletí běžného roku před podáním přihlášky. V případě zániku členství v průběhu roku se výše příspěvku za zbývající část běžného roku nesnižuje.

Účast na jednodenních akcích je neomezená pro všechny členy. Účast na vícedenní akci je podmíněna účastí nejméně na třech jednodenních sportovních akcích a zaplacením členských příspěvků na daný rok. O pořádaných akcích jsou všichni členové informováni elektronickou poštou na udanou e-mailovou adresu.

Máte-li zájem stát se členem Brněnského spolku cykloturistiky, vytiskněte si přihlášku do spolku a doručte ji vyplněnou, prosíme, do 10 dnů na adresu sdružení: Brněnský spolek cykloturistiky, Gajdošova 7, 615 00 Brno

Přejete-li si dostávat pozvánky na akce pořádané spolkem již od této chvíle, potvrďte svůj zájem o členství v registračním formuláři. Elektronická registrace je pouze dočasná a nenahrazuje písemnou přihlášku.

Na výlety pouze s přilbou!

Ačkoliv cyklistická přilba leckomu připadá jako nepohodlná zbytečnost nebo se jinak nelíbí, může opravdu zachránit život při pádu z kola za jakýchkoliv okolností. Zásadní podmínkou účasti na všech našich cyklistických akcích spolku je nošení cyklistické přilby. Kdo se dostaví na sraz akce bez přilby, bude zdvořile odmítnut.