Malá Fatra

23. - 25. 9. 2022
hřeben Malé Fatry od Velkého Kriváně

hřeben Malé Fatry od Velkého Kriváně

„Již v předškolním věku jsem si oblíbil pověst o Juraji Jánošíkovi, který se raději stal zbojníkem, než aby si jako nevolník nechal líbit nelidské zacházení od vrchnosti a přál jsem si alespoň jednou navštívit jeho rodný kraj. Díky Martinovi se to letos konečně podařilo, byť dle jeho slov „vše atraktivní“ na Malé Fatře zhustil do podoby 2,5 denní intenzivní pěší turistiky. Poměrně ostrý začátek po ubytování v Terchové (v úterý 23.8. krátce po poledni) představoval výstup k vyhlídce Tiesňavy a dále kolem rozcestníku Maľé Noclahy do Doliny Obšívanka a na večeři do Haluškárny v Terchové. Následující den jsme zvládli skalní soutěsky Jánošíkovy diery, výstupy na tři vrcholy Veľký Rozsutec, Stoh a Poludňový Grúň, přičemž každý vrch lehce přesáhl nadmořskou výšku 1600 m. To vše zakončeno závěrečným asi 20 min. úprkem na bus, který nám naštěstí před nosem ujel, takže jsme se mohli velmi dobře a navíc levněji než včera najíst v Reštaurácii Koliba. Čtvrteční výlet se Martin rozhodl s ohledem na čas nutný k přesunu do Tatranské Lomnice o něco zkrátit. Výchozím bodem se stalo parkoviště u Reštaurácie Koliba, následovalo sedlo Príslop, vrchy Baraniarky, Žitné, Kraviarske, sedlo Za Kraviarskym, krátká přestávka na svačinu u studánky před vrchem Chrapáky a dále jsme pokračovali přes sedlo Bublen, vrch Pekelník až na Veľký Kriváň se závěrečnou vrcholovou fotkou. Sešli jsme k lanovce a po krátkém odpočinku sjeli dolů a busem se vrátili opět k parkovišti u Reštaurácie Koliba. Následovala regenerační koupel chodidel v potoce, čímž byl zakončen přípravný pobyt v Malé Fatře a kromě Jirky vysedávajícího v restauraci už nic nebránilo přejezdu do Vysokých Tater.“ (Josef S.)

Fotogalerie: Josef S.